Полезные ссылки
Наша адреса

Адреса:
м. Полтава, вул. Фрунзе, 122

Телефон:
(0532) 68-11-01

E-mail:
school23poltava@gmail.com

Головна » 2016 » Червень » 9 » Звіт директора
11:33
Звіт директора

                                                              Без учення цілий світ буде потемнілий,

                                                     І без нього день ясний стане спохмурнілий

 

Діяльність Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №23 у 2015-2016 навчальному році здійснювалась згідно з вимогами основних нормативних документів: Закону України «Про освіту»,Закону України «Про загальну середню освіту»,Державної програми «Освіта»,Національної доктрини розвитку освіти, постанов Кабінету Міністрів  «Про затвердження Державного стандарту базової та повної загальної  середньої освіти»,Концепції профільного навчання в старшій школі, Положення про загальноосвітній навчальний заклад, Концепції національного виховання, власного статуту. Педагогічний колектив послідовно і цілеспрямовано реалізує державну політику щодо реформування освіти.

Головними завданнями навчального закладу є:

1)виховання громадянина України;

2)забезпечення реалізації права громадян на загальну середню освіту;

3)формування і розвиток соціально зрілої, творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної свідомості, підготовленої до професійного самовизначення;

4)виховання в учнів поваги до Конституції України, державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, свідомого ставлення до обов’язків людини і громадянина;

5)виховання морально, фізично і психологічно здорового покоління, свідомого ставлення до свого здоров’я   та здоров’я інших громадян;

6)створення умов для здобуття загальної середньої освіти на рівні державного стандарту;

7)формування особистості учня, розвиток його здібностей і обдарувань, наукового світогляду, потреби і вміння самовдосконалюватися;

8)забезпечення наступності і безперервності у змісті та організації навчально-виховного процесу;

9)створення сприятливих умов для самовираження особистості учнів у різних видах діяльності, їх повноцінного морального, психічного, фізичного розвитку;

10) розвивати творчі здібності обдарованих дітей;

11)оновлення змісту освіти, розробка та апробація нових педагогічних технологій, методів і форм навчання та виховання;

12)розробка змістовно-методичного й організаційного аспектів особистісно-орієнтованого підходу та інтерактивної спрямованості в навчанні обдарованих дітей.                   

Наш   педагогічний колектив школи спрямовує свою роботу

 на реалізацію  проблем: «Забезпечення науково-методичного супроводу переходу на новий зміст, структуру і 11-річний термін навчання», «Особистісно орієнтоване навчання та громадянське виховання учнів на основі вивчення історико-культурних традицій рідного краю»,  «Якісна освіта. Шляхи її впровадження. Удосконалення уроку, як засіб розвитку творчої особистості учня і вчителя»

В школі запроваджені такі курси за вибором:

 

клас

предмет

Ісеместр

ІІ семестр

1

Мій рідний край, моя Полтава

1год

1год

2а,2б

Мій рідний край, моя Полтава

1год

1год

3

Мій рідний край, моя Полтава

1год

1год

4

Мій рідний край, моя Полтава

1год

1год

1,2а,2б,3,4

Українська мова\читання

1год

1год

Українська мова

0.5год

0.5год

5а,5б

етика

1год

1год

математика

0.5год

0.5год

5а,5б

Курс за вибором «Розв “язуємо текстові задачі»

1год

1год

6

Курс за вибором «Розв “язуємо текстові задачі»

1год

1год

6

Етика

1год

1год

6

Математика

0.5год

0.5год

6

Англійська мова

1год

1год

7

Англійська мова

1год

1год

7

Вибрані питання алгебри

1год

1год

7

Живи за правилами

1год

1год

Історія Полтавщини

0.5год

0.5год

Розв’язуємо задачі з параметрами

1год

1год

Живи за правилами

1год

1год

Англійська мова

1год

1год

Історія Полтавщини

0.5год

0.5год

Видатні постаті України

1год

1год

10

Російська мова

1 год

1год

10

Визначні постаті України 

1 год

1год

10

Історія України

  0.5год

   0.5год

10

Основи теорії літератури

1год

1год

10

Алгебра

1год

1год

10

Геометрія

0.5год

0.5год

 

Учителів вищої категорії  в школі 15чол., 1 категорії 3, звання «Вчитель - методист» мають 4 чол, «Старший вчитель» 4 чол. За результатами  атестації 2016року підвищено кваліфікаційні категорії Зінченко Н.В. та Перетятьку С.В.,присвоєні педагогічні звання «старший вчитель» Шостак О.І. та Піщанській Л.В.

           Результати успішності учнів за 2015-2016н.р.такі:

Відмінники-  24 учні  -8%

Хорошисти- 117чол  -37%

Всього по школі 141 учень,що складає 45%

       Ми пишаємось нашими найрозумнішими учнями!Велика подяка їм,нашому перспективному майбутньому,  творчим вчителям  та  турботливим батькам,які виховують таких учнів.

Аналіз цих показників вимагає  від  педагогічному колективу більше працювати над питаннями:

 • Підвищення рівня знань учнів;
 • Індивідуалізації навчання з урахуванням інтересів і нахилів учнів;
 • Заохочення учнів до навчальної діяльності , до самооцінки, розвитку та самовдосконалення;
 • Формування засад здорового способу життя;
 • Подолання одноманітного змісту форм і методів навчання.

 

Наші учні - учасники та переможці конкурсів:

з української мови   ім.П.Яцика,

міського математичного конкурсу «Юний ерудит»,

Всеукраїнського конкурсу «В об’єктиві натуралісти»,Всеукраїнської акції «Птах року»,Всеукраїнської акції «Годівничка»,

міському святі птахів

З англійської мови у Всеукраїнському  етапі конкурсу «Пазл» диплом 2 ступеня отримав учень 6класу Чичкань Є. та учасників 25 учнів

Другий рік на базі школи працює влітку мовний табір. В минулому році на базі пришкільного табору для учнів 1-4класів,в цьому році для учнів 6класу.

               Учні школи брали активну участь   в предметних конкурсах:
 з математики-    «Кенгуру»-67 учасників

                   з фізики «Левеня»- 32 учасники

з   англійської мови при  педуніверситеті-1 місце Брижань В. 6клас.

Вчителі школи Шостак О.І,Зінченко Н.В.,Піщанська Л.В. провели відкритий  виховний захід для вчителів початкової школи та музики  міста.

                                                   Методична робота

  У школі діє певна система методичної роботи. До реалізації завдань методичної роботи залучаються всі вчителі, але більше навантаження мають вчителі вищої категорії, вчителі-методисти та старші вчителі.

Крім того, кожен учитель працював над самостійно обраною темою, яка б розв’язала проблему школи. Дійовою формою обміну досвідом було проведення відкритих уроків, предметних тижнів, відкритих виховних годин, заходів, свят.

Методичні обєднання вчителів початкової школи (Савлучинська  Н.В),філологічних та художньо-естетичних дисциплін (Зозуля .О.О.),фізико-математичних та природничих дисциплін (Сас С.О.),суспільних дисциплін (Бочаров О.С.),вчителів фізкультури та трудового навчання (Перетятько С.В.).

 У школі створені усі  умови для розвитку і саморозвитку на базі особистісного підходу, які дозволяють здійснювати завдання  навчання та виховання на рівні сучасних вимог.

Основні проблемні питання, над вирішенням яких працюватиме школа:

- створення умов для наближення якості навчання до європейських та світових стандартів;

-створення умов для забезпечення змістовного дозвілля учнівської молоді, підвищення  ефективності роботи з попередження правопорушень та злочинності серед учнівської молоді, формування здорового способу житт

-удосконалення роботи шкільного наукового товариства,  участі в роботі МАН;

-виконання міських, обласних та регіональних  програм розвитку  освіти;

- участь в усіх міських   формах методичної роботи;

-працювати над підвищенням  майстерності кожного вчителя, зростанням його професіоналізму;

-продовжити роботу методичного лекторію «Психологічні засади роботи з гіперактивними дітьми  у початковій школі» та  творчої лабораторії «Творчий вчитель- талановитий учень» ( для середньої та старшої школи)

-створювати  атмосферу комфорту і вимогливості для учнів8,7класів, які почнуть працювати на основі нового Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти;

-забезпечувати своєчасне та повне  виконання  заходів щодо підготовки та проведення ЗНО учнями, які виявили бажання вступати до вищих навчальних закладів.

Виховна робота

З широкого кола питань виховної роботи в 2015-2016 році мені хотілось би акцентувати увагу на таких:

1. Правовиховна робота;

2. Робота з категоріями сімей та учнів, які потребують додаткової уваги т.т. пільгові категорії.

3. Травматизм не виробничого характеру.

4. Гурткова робота.

5. Участь учнів школи в заходах шкільних, міських, обласних та їх результативність.

Звичайно в виховній роботі навчального закладу треба віддати належне системі роботи  класних керівників, педагога-організатора, та адміністрації. В цому навчальному році в нашій школі було 13 класів, а відповідно 13 класних керівників, які вдало виконали плани виховної роботи, та мали досягнення в своїх класах та серед своїх учнів. В підсумковому Наказі по школі з виховної роботи звичайно знайдуть відображення ці досягнення та успіхи.

Виховна робота в школі проводилась згідно річного плану в якому містяться місячники, тижні, відведені для окремих напрямків виховної роботи – правове, патріотичне, естетичне, спортивне, ці напрямки ви можете побачити на презентації.

По першому питанню моєї доповіді (Правовиховна робота) хочеться повідомити наступне:

В 2016 р. Наша школа перевірялась Головним управлінням юстиції  у полтавській області. Результати перевірки виявили достатній рівень нормативної правової  бази школи. Було відмічено такі заходи: зустрічи з юристами, працівниками поліції, державної податкової інспекції, соціальними службами, службами у справах дітей, які є постійними в школі та відбуваються за окремими планами. Також постійна робота класних керівників з батьками, та учнями, дотриманням та виконанням Конвенції з прав дітей.

В межах правовиховної роботи було проведено наступні заходи:

1. Рейд «Урок» вересень 2015р.

2. Місячник «Увага – діти на дорозі!» вересень 2015р.

3. Операція «Сім’я і діти» вересень-жовтень 2015р.

4. Місячник правових знань в листопаді 2015р.

5. Всеукраїнський тиждень права в грудні 2015р.

6. Зустрічі з правоохоронними органами, які відбуваються постійно.

Наша школа приймала участь в конкурсі робіт на найкращу правовиховну систему.

На сьогодні ми маємо в школі 2 дітей, які встановлені на шкільний облік, як схильні до правопорушень: Литвин Андрій - 8 клас, та Якименко Катерина – 9 клас. З цими дітьми та з їх батьками проводиться індивідуальна робота класного керівника та адміністрації школи.

            Робота з сім’ями та учнями пільгових категорій в школі проводиться постійно, мною відповідно складається щоквартальний звіт в Управління освіти, щодо кількості наявних категорій. На 4 квартал 2015-2016н.р. ми маємо такі дані:

 1. Кількість багатодітних сімей   __5_         в них дітей  __15_  навчаються у нашій школі___6____
 2. Кількість малозабезпечених сімей       __10__        в них дітей   _11__
 3. Кількість неповних сімей__78__в них дітей__93___
 4. Кількість дітей-сиріт та дітей, позбавлених   батьківського піклування  _6__  дітей;
 5. Учнів, які перебувають на обліку, як схильні до правопорушень у ЗНЗ  _2__ дітей;
 6. Кількість сімей які знаходяться у складних життєвих ситуаціях ___21___, в них дітей  ___29___:
 7. Кількість дітей-інвалідів __5__
 8. Кількість дітей, які постраждали внаслідок аварії на ЧАЕС  __3___
 9. Кількість дітей на диспансерному  обліку  __45___.

До речі в нашій школі навчаються діти, які є вихованцями єдиного в Полтаві  Дитячого будинку сімейного типу  сім’ї Шкаровських, які виховують 10 дітей.

Діти відповідних  пільгових категорій задіяні в роботі гуртків,  за бажанням зараховані в пришкільний табір, мовний табір та  отримали путівки на оздоровлення від міського голови.

Наступним питанням, яке заслуговує уваги – питання дитячого травматизму.  Це питання постійно заслуховується на педагогічній раді школи та нарадах при директорі, класних година, батьківських зборах.

В 2015-2016 н.р. школа не мала фактів травматизму під час уроків фізвиховання, перерв, та смертельних випадків. В цьому році не було оформлено ні одного акту форми Н-1(Невиробничий травматизм). Траплялись звичайно дрібні травми, але всі вони відбувались в позаурочний час, чи не мали достатньої важкості. Нехай надалі так і буде.!!!

Гурткова робота

 

Кількість гуртків всього

 

В них дітей

бюджетних

В них дітей

На громадських засадах

В них дітей

від інших установ

в них дітей

за батьківські кошти

в них дітей

7

128

4

68

2

40

1

20

0

0

 

В 2015-2016 н.р поведено 12 екскурсій в музеї міста, 21- екскурсія по місту, 4 за межі області( В Фельдман-екопарк), та розважальнаі поїздки в Аквапарк.

Наші діти брали  участь у міських заходах: Вишивана хода, Великодня писанка, Конкурс проектів учнівського самоврядування «Ми віримо в гарне майбутнє» -5 місце, Інтелектуальна гра «Дебати» - 9 місце, Фестиваль дитячої творчості 8 місце, Фестиваль «Молодь обирає здоров’я» - 5 місце, Творче тріо, «Сокіл»   11 місце, Мама, тато, я-спортивна сім’я- 4 місце, Мама, тато, я-енергозберігаюча сім’я.

Брали участь у благодійних акціях

 • Червоний хрест;

 • Серце до серця;

 • Адресна допомога (Воїнам АТО, хворим наонко-захворювання);

 • Допомога притулку для тварин.

  Крим цього,  наші діти мають не тільки шкільні а і позашкільні досягнення.

   

  Досягнення виховної роботи:

   

 1. Ковіка Тимофій, Зоріна Софія 6а клас -ІІ місце в міському конкурсі ведучих.
 2. Цесарська Єлізавета 6а клас лауреат-ІІІ ступеню міжнародного конкурсу з дитячого циркового мистецтва.
 3. Іваненко Іван 4а клас -ІІІ місце на всеукраїнському фестивалі-конкурсі «Барви Полтави».
 4. Зоріна Софія 6а клас -І місце в міському конкурсі «Зоряний калейдоскоп».
 5. Отрішко Марія 6а клас -дипломант Фонду підтримки талановитих дітей ім. А.Т. Кукоби з художньої виставки.
 6. Матвієнко Михайло 6а клас -І місце в обласному конкурсі «Гармонія» в номінації «Скрипковий ансамбль»
 7. Мізін Владислав 2а клас -І місце в міському конкурсі з бальних танців
 8. Чаричанська Анастасія 7а клас -І,ІІ місця в конкурсах з вокального мистецтва.
 9. Лелюх Роман 7а клас, Жила Анна 2а клас -І місця в танцювальних конкурсах.
 10. Кабанець Максим та Антоненко Богдан 1а клас -володарі Кубку Полтавщини з танців.

 

Спортивні досягнення:

 1. Аврамченко Марія 7а клас- І, ІІ місце в міських та обласних змаганнях з легкої атлетики.
 2. Юрченко Владислав 5б клас -І,ІІ місця міських та обласних змаганнях з Тхэквондо.
 3. Мірошниченко Олександр 7а клас -ІІ місце з Тхэквондо.
 4. Іщенко Аліна 7а клас -І місце з хокею на траві.
 5. Гіріч Євгеній 2а клас -ІІ місце в змаганнях з Джіу-джитсу.
 6. Луговий Павло 4а клас – багаторазовий переможець міських та обласних змагань з вільної боротьби.
 7. Пономарьова Аліса 1а клас -переможець обласного конкурсу з художньої гімнастики.
 8. Соловей Нікіта 8а клас- багаторазовий переможець міських та обласних змагань з рукопашного бою.
 9. Чеберко Володимир 8а клас -переможець обласного та учасник чемпіонату України з плавання.

 

 

Лідери учнівського самоврядування-активні учасники шкільного життя:

Увіна Ірина, Гетя Тетяна, Єрмохіна Людмила -10 клас, Брижань Володимир-6 клас, Лега Максим - 9клас

 

Матеріально-технічна база школи протягом 2015-2016 н.р. зміцнювалася за рахунок коштів батьків. Додаткові джерела фінансування школи – кошти батьків – потребують особливого, ретельного обліку. Ця функція була покладена на батьківський комітет школи. Всі питання розглядалися на батьківських зборах, рішення приймалися відкрито, колегіально, протокольно. Витрати на проведення робіт було зафіксовано відповідними актами, до яких були додані документи, що підтверджують обсяг витрачених коштів. Вирішення питань підтримки будівлі, тепло – та водо – господарства школи, приміщень покращення матеріально-технічної бази, забезпечення умов для якісного проведення всіх запланованих заходів залучаються добровільні пожертвування батьків виключно на засадах відкритості, сурової звітності, ретельного обліку, прозорості, цільового використання внесків.

2. Придбання будматеріалів, кабелю, кранів для туалетів, замків, подовжувачів і т.ін.,     

3. Придбання лампочок, батарійок,     

4. Придбання для шкільної їдальні та туалетів серветок, туалетного паперу, паперових рушників, миючих засобів, технічного інвентарю (мітли, рукавички, відра), питної води, витратних матеріалів у медкабінет, А також придбання сумки - холодильника для транспортування медичними працівниками припаратів для ін’єкцій , солі для двору -     

5. Придбання канцтоварів, паперу, грамот, копіювальні послуги -     

6. Адміністративні та транспортні витрати, витрати на оформлення документації (друк, брошурування, ламінування), на проведення запланованих виховних і методичних заходів (семінари, олімпіади, ),

7. Послуги сантехніка, електрика, зварювальника, заміна 3-х змішувачів і водопроводу в їдальні (на мийці).    

8. Ремонт і заправка принтерів, обслуговування копіювальної техніки.        

11) Портеби бібліотеки (підписка, поповнення фонду, покупка методичних посібників

13)Виготовлення стендів у кабінеті Захисту Вітчизни каб.№ 12

15) Придбання жалюзі

16) Пошив театральних костюмів для шкільних заходів та для участі у міських конкурсах

17) Фарба була придбана у минулому році, була не використана , бо до кінця жовтня місяця проводились роботи по откосах.

Тож будьмо завжди разом – школа, сім'я, громадськість. Надіюся на співпрацю. Всім нам зичу, щоб наші діти зростали вільними, толерантними, конкурентоспроможними, підготовленими до життєвих випробувань, всесторонньо розвинутими , але найголовніше гарними людьми, здатними допомагати, розуміти, підтримувати. Дякую за увагу!

 

 

Категорія: Новини Школи | Переглядів: 219 | Додав: brown | Рейтинг: 0.0/0
Всього коментарів: 0
Додавати коментарі можуть лише зареєстровані користувачі.
[ Реєстрація | Вхід ]
Форма входу
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Календар
«  Червень 2016  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
  12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
27282930
Погода в Полтаве

Copyright MyCorp © 2018
Створити безкоштовний сайт на uCoz